اجراي سياســت هــاي امنيت شــبکه مجموعه شــهرداري


محافظــت ســرمايه هــاي فيزيکي و مرتبــط بــا فنــاوري اطلاعــات و ارتباطات و مديريــت امنيــت اطلاعــات يکي از وظايف سازمان مي باشد.

جزییات بیشتر

شرکت رئيس سازمان فاوا در همايش گروه مهندسي آي کن


رئيس سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات در همايش گروه مهندسي آي کن با موضوع ارائه طرح‌هاي هوشمندسازي و الکترونيکي کردن فرآيندهاي مشتريان ،حضور يافت.

جزییات بیشتر

برگزاري جلسه آموزش اتوماسيون اداري در شهرداري شهرکرد


رئيس سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات از برگزاري جلسه آموزش اتوماسيون اداري در سه سطح با هدف رفع اشکال کاربران و اصلاح فرايند کار خبر دادند.

جزییات بیشتر

راه اندازي سيستم املاک يکي از مهمترين اهداف سازمان فاوا


راه اندازي زير سيستم املاک با جديت و تلاش مضاعف تري در دستور کار سازمان و راهبر جديد اين سيستم قرار گرفت.

جزییات بیشتر

گزارش عملکرد سازمان به شوراي اسلامي شهر


به گزارش روابط عمومي سازمان، گزارشي از اقدامات انجام شده توسط سازمان در محل شوراي اسلامي شهر ارائه گرديد.

جزییات بیشتر

نصب و راه اندازي سيستم کنترل يکپارچه تهديدات امنيتي ParsGate UTM800


شهلا اشرفي رئيس سازمان فاوا خبر از نصب و راه اندازي ParsGate UTM800 دادند.

جزییات بیشتر

امضاء الکترونيکي سيستم شهرسازي راه اندازي شد.


خانم شهلا اشرفي از راه اندازي امضاء الکترونيکي درسيستم شهرسازي شهرداري خبر دادند.

جزییات بیشتر

پياده سازي چارت تفصيلي در اتوماسيون اداري شهرداري


شهلا اشرفي رئيس سازمان فاوا، از پياده سازي چارت تفصيلي شهرداري در اتوماسيون اداري فرزين با هدف بهبود فرآيندها و رعايت سلسله مراتب اداري خبر دادند.

جزییات بیشتر

سيستم خودکار تعيين خلاف پويا راه اندازي شد.


به گزارش روابط عمومي سازمان فاواي شهرداري شهركرد، سيستم خودكار تعيين خلاف پويا راه اندازي و مورد بهره برداري قرار گرفت.

جزییات بیشتر

پروژه وصول مطالبات شهرداري به پايان رسيد.


رئيس سازمان فاوا از اتمام پروژه بررسي و ثبت پرونده هاي وصول مطالبات در سيستم جامع درآمد جديد خبر دادند.

جزییات بیشتر
آرشیو
تصویر روز

اوقات شرعی

آمار سایت

آنلاین ها
1
امروز
8
دیروز
29
هفته
200
ماه
19969
کل
25098
 

آرشیو