بازبيني و اصلاح ساختار شبکه شهرداري شهرکرد


مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري شهرکرد از بروز رساني سياست هاي امنيتي مربوط به تجيهزات شبکه ،بازبيني و اصلاح ساختار شبکه شهرداري شهرکرد خبر داد.

جزییات بیشتر

خريد، نصب و راه اندازي سامانه مجازي ساز سيتريکس


خانم اشرفي از نصب و راه اندازي سامانه مجازي ساز سيتريکس مبني بر دسترسي سريعتر به سامانه مالي (حساب رايان )تحت ويندوز براي شهرداري ،۶سازمان تابعه و کارخانه اسفالت خبر دادند.

جزییات بیشتر

خريد، نصب و پياده سازي دستور العمل خزانه داري و زير سيستم هاي حسابداري، خزانه داري، بودجه و اعتبارات و ...


خانم اشرفي از نصب و پياده سازي دستورالعمل خزانه داري و زيرسيستم هاي حسابداري، خزانه داري و … براي 6 سازمان وابسته به شهرداري خبر دادند.

جزییات بیشتر

راه اندازي سامانه مديريت آرامستان شهر شهرکرد


رئيس سازمان فاوا از راه اندازي سامانه مديريت آرامستان شهر شهرکرد خبر دادند.

جزییات بیشتر

راه اندازي سامانه ارتباط پيامکي با شهروندان


رئيس سازمان فاوا از راه اندازي سامانه ارتباط پيامکي با هدف اطلاع رساني به شهروندان براي ارائه خدمات شايسته خبر داد.

جزییات بیشتر

اجراي سياســت هــاي امنيت شــبکه مجموعه شــهرداري


محافظــت ســرمايه هــاي فيزيکي و مرتبــط بــا فنــاوري اطلاعــات و ارتباطات و مديريــت امنيــت اطلاعــات يکي از وظايف سازمان مي باشد.

جزییات بیشتر

شرکت رئيس سازمان فاوا در همايش گروه مهندسي آي کن


رئيس سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات در همايش گروه مهندسي آي کن با موضوع ارائه طرح‌هاي هوشمندسازي و الکترونيکي کردن فرآيندهاي مشتريان ،حضور يافت.

جزییات بیشتر

برگزاري جلسه آموزش اتوماسيون اداري در شهرداري شهرکرد


رئيس سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات از برگزاري جلسه آموزش اتوماسيون اداري در سه سطح با هدف رفع اشکال کاربران و اصلاح فرايند کار خبر دادند.

جزییات بیشتر

راه اندازي سيستم املاک يکي از مهمترين اهداف سازمان فاوا


راه اندازي زير سيستم املاک با جديت و تلاش مضاعف تري در دستور کار سازمان و راهبر جديد اين سيستم قرار گرفت.

جزییات بیشتر

گزارش عملکرد سازمان به شوراي اسلامي شهر


به گزارش روابط عمومي سازمان، گزارشي از اقدامات انجام شده توسط سازمان در محل شوراي اسلامي شهر ارائه گرديد.

جزییات بیشتر
آرشیو