شرکت پرسنل سازمان فاوا در راهپيمايي حماسه وحدت


روابط عمومي سازمان فاوا از شرکت پرسنل اين سازمان در راهپيمايي حماسه وحدت خبر داد.

ادامه مطلب

مراسم توديع و معارفه سرپرست سازمان فناوري اطلاعات شهرداري شهرکرد برگزار شد.


مراسم توديع و معارفه سرپرست سازمان فناوري اطلاعات شهرداري شهرکرد با حضور معاونت امور اداري _ مالي، رئيس امور اداري، سرپرست روابط عمومي شهرداري شهرکرد و پرسنل سازمان برگزار شد.

ادامه مطلب

بازديد از شهرداري خرم آباد در راستاي تبادل نظر و هم انديشي


مهندس ايمان وارسته از برگزاري گفتگوهاي هم انديشي و تبادل نظر با شهرداري خرم آباد خبر داد.

ادامه مطلب

ارتقا امنيت سرورهاي شهرداري در مقابل باج افزار


رئيس سازمان فاوا از ارتقا سطح امنيت سرورهاي شهرداري خبر دادند.

ادامه مطلب

اضافه کردن برق اضطراري به اتاق سرور شهرداري شهرکرد


رئيس سازمان فاوا از اضافه شدن برق اضطراري به اتاق سرور شهرداري شهرکرد خبر دادند.

ادامه مطلب

راه اندازي بايگاني الکترونيکي اسناد


معاون فني سازمان از راه اندازي بايگاني الکترونيکي اسناد خبر دادند.

ادامه مطلبشهرکرد، شهر مهربانی