کد مطلب: 51
سامانه ارتباط مردمي شهرداري شهرکرد راه اندازي شد.
تاریخ انتشار : 1396/06/09 09:00:28
نمایش : 301
رئيس سازمان فاوا از راه اندازي سامانه 137 شهرداري شهرکرد خبر داد.
بهروز محمدپور رئيس سازمان فاوا شهرداري شهرکرد اضافه کرد اين سامانه جهت کمک به شهروندان و دريافت درخواست هاي آنان و پيگيري مناسب و به موقع راه اندازي شده است اين سامانه با ظرفيت هاي خود کمک شاياني به مديريت شهري مي کند در اين راستا هر شهروند به نوعي يکي از اعضاي شهرداري خواهد بود. او با مشاهده مشکلات موجود در سطح شهر از طريق اين سامانه مي تواند پيام خود را به گوش مديران شهري رسانده و حتي مورد را نيز پيگيري نمايد.  از ويژگي هاي ديگر اين سامانه
  • ثبت درخواست توسط شهروندان بر اساس گروه بندي انجام شده
  • امکان ارجاع درخواست به صورت تعريف شده براي واحد مربوطه
  • امکان پاسخ به درخواست توسط مديران مربوطه تا رسيدن به نتيجه ي نهايي
  • امکان پيگيري مراحل درخواست توسط کد رهگيري که به شهروندان هنگام ثبت درخواست داده مي‌شود
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن