دبيرخانه محرمانه واحد حراست شهرداري شهرکرد راه اندازي گرديد


به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري، دبيرخانه محرمانه اتوماسيون اداري به منظور ايجاد محيطي امن براي انجام کليه مکاتبات محرمانه داخلي راه اندازي گرديد.

جزییات بیشتر

برگزاري جلسه هم انديشي خدمات شهرداري شهرکرد بصورت الكترونيكي (شهروندسپاري)


به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات ، جلسه هم انديشي خدمات شهرداري شهرکرد بصورت الكترونيكي (شهروندسپاري) در محل دفتر شهردار شهرکرد برگزار گرديد.

جزییات بیشتر

انتخاب شهرداري شهرکرد به عنوان دستگاه برتر در جشنواره استاني شهيد رجايي


به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري،دربيست و دومين جشنواره شهيد رجايي چهارمحال و بختياري ، شهرداري شهرکرد به عنوان دستگاه برتر در خصوص «استقرار ميز خدمت» انتخاب و با اهداي تنديس و لوح تقدير از زحمات نورالله غلاميان دهکردي شهردار شهرکرد تقدير و تشکر به عمل آمد.

جزییات بیشتر

برگزاري اولين جلسه هم انديشي روساي سازمان هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور


اولين جلسه هم انديشي روساي سازمان هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري هاي کشور در روز سه شنبه مورخ 26/6/98 در سالن جلسات سازمان همياري ها و دهياري هاي کشور برگزار گرديد .

جزییات بیشتر

بازبيني و اصلاح ساختار شبکه شهرداري شهرکرد


مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري شهرکرد از بروز رساني سياست هاي امنيتي مربوط به تجيهزات شبکه ،بازبيني و اصلاح ساختار شبکه شهرداري شهرکرد خبر داد.

جزییات بیشتر

خريد، نصب و راه اندازي سامانه مجازي ساز سيتريکس


خانم اشرفي از نصب و راه اندازي سامانه مجازي ساز سيتريکس مبني بر دسترسي سريعتر به سامانه مالي (حساب رايان )تحت ويندوز براي شهرداري ،۶سازمان تابعه و کارخانه اسفالت خبر دادند.

جزییات بیشتر

خريد، نصب و پياده سازي دستور العمل خزانه داري و زير سيستم هاي حسابداري، خزانه داري، بودجه و اعتبارات و ...


خانم اشرفي از نصب و پياده سازي دستورالعمل خزانه داري و زيرسيستم هاي حسابداري، خزانه داري و … براي 6 سازمان وابسته به شهرداري خبر دادند.

جزییات بیشتر

راه اندازي سامانه مديريت آرامستان شهر شهرکرد


رئيس سازمان فاوا از راه اندازي سامانه مديريت آرامستان شهر شهرکرد خبر دادند.

جزییات بیشتر

راه اندازي سامانه ارتباط پيامکي با شهروندان


رئيس سازمان فاوا از راه اندازي سامانه ارتباط پيامکي با هدف اطلاع رساني به شهروندان براي ارائه خدمات شايسته خبر داد.

جزییات بیشتر

اجراي سياســت هــاي امنيت شــبکه مجموعه شــهرداري


محافظــت ســرمايه هــاي فيزيکي و مرتبــط بــا فنــاوري اطلاعــات و ارتباطات و مديريــت امنيــت اطلاعــات يکي از وظايف سازمان مي باشد.

جزییات بیشتر
آرشیو