سامانه تردد

شنبه 02 بهمن 1400
سامانه تردد
  • تعداد بازدید : 4
  • زمان مطالعه : 0 دقیقه
سامانه تردد
مجری :
شرکت مهندسی کسرا
نحوه انتخاب مجری :
استعلام
تخصیص :
تاریخ شروع :
1393/2/1
تاریخ اتمام :
1393/4/16
زمان پروژه :
3
موقعیت پروژه :
شهرداری شهرکرد و سازمانهای تابعه
پیشرفت فیزیکی
پیشرفت ریالی
میز خدمت
میز خدمت
میز خدمت الکترونیک
سامانه شهرسازی
سامانه شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی