توسعه دیتاسنتر

شنبه 02 بهمن 1400
توسعه دیتاسنتر
  • تعداد بازدید : 6
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
توسعه دیتاسنتر
نحوه انتخاب مجری :
مناقصه عمومی از طریق سامانه ستاد
تخصیص :
100 درصد
تاریخ شروع :
1399/9/15
تاریخ اتمام :
1399/10/16
زمان پروژه :
1
موقعیت پروژه :
شهرداری شهرکرد
پیشرفت فیزیکی
پیشرفت ریالی
میز خدمت
میز خدمت
میز خدمت الکترونیک
سامانه شهرسازی
سامانه شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی