سامانه صدور آنلاین گواهی استعلام بانک و ادارات

شنبه 02 بهمن 1400
سامانه صدور آنلاین گواهی استعلام بانک و ادارات
  • تعداد بازدید : 8
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
سامانه صدور آنلاین گواهی استعلام بانک و ادارات
مجری :
شرکت صفارایانه
نحوه انتخاب مجری :
اعتبار پروژه :
180000000
تخصیص :
100 درصد
تاریخ شروع :
1397/9/1
تاریخ اتمام :
1400/9/28
زمان پروژه :
6
موقعیت پروژه :
شهرداری شهرکرد
پیشرفت فیزیکی
پیشرفت ریالی
میز خدمت
میز خدمت
میز خدمت الکترونیک
سامانه شهرسازی
سامانه شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی