سامانه نظارت بر قراردادها و پیمانکاران فضای سبز

شنبه 02 بهمن 1400
سامانه نظارت بر قراردادها و پیمانکاران فضای سبز
  • تعداد بازدید : 23
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه
سامانه نظارت بر قراردادها و پیمانکاران فضای سبز
مجری :
شرکت توسعه فناوری محوران پردازش کامیاب
نحوه انتخاب مجری :
تخصیص :
100
تاریخ شروع :
1400/8/27
تاریخ اتمام :
1400/11/1
زمان پروژه :
2
موقعیت پروژه :
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شهرکرد
پیشرفت فیزیکی

سامانه امور قراردادها و نظارت بر پیمانکاران فضای سبز سامانه ای جهت الکترونیکی کردن روال های مربوط به قراردادها و صورت وضعیت های حوزه فضای سبز است که باتوجه به پیچیدگی ها و حجم زیاد کاری این نوع قراردادها، علاوه بر مستندسازی کلیه شرایط و دستورالعمل قراردادها، باعث شفافیت در پرداخت صورت وضعیت های این قراردادها خواهد کرد. با اجرای این سامانه اکثر فرایندهای صدور، ثبت و پیگیری صورت وضعیت پیمانکاران به صورت الکترونیکی انجام شده و ضمن کاهش خطاها و هزینه‌های فرایندهای سنتی و دستی، امکان بررسی و گزارش‌گیری‌های برخط برای سازمان در هر لحظه فراهم خواهد بود.

این سامانه مجهز به کارتابل صورت وضعیت جهت نمایش، رسیدگی و ارجاع صورت وضعیتها ، اعتراضها و یا موارد دیگر ارجاع شده به ناظر مقیم ، ناظر عالی، مسئول امور پیمانکاران و مسئول دستگاه نظارت بوده و پس از هر مرحله از تائید صورت وضعیت اطلاع رسانی لازم به پیمانکار از طریق سامانه صورت می گیرد.

از جمله قابلیتهای این سامانه عبارتند از :

زيرسيستم قراردادهاي پيمانكاران:

تعريف سال كاري

ثبت مشخصات پیمانكار

تعريف اطلاعات منطقه

امكان تعريف ناظرين

امكان ايجاد قراردادها

امكان تمديد و فسخ قراردادها

امكان ثبت ضمانتهاي قرارداد

امكان تعريف انواع ضمانت نامه ها

اعلام آلارم هشدار

اعلام درصد پیشرفت مالی قرارداد

تعريف بانكها

تعريف آيتمهاي قرارداد

امكان تعريف گروه پرداخت

امكان ايجاد و اصلاح فرمول پرداخت براي آيتمهاي قرارداد

تعريف و ايجاد پرداخت /كسورات

تعريف نوع پرداخت /كسورات

تعريف گروه جرائم

تنظیمات امنیت سیستم

امكان تعريف مهلت زمانی جهت ثبت گزارش روزانه و تايید گزارشهاي روزانه و تايید صورت وضعیت موقت و قطعی براي كاربران

زيرسيستم نظارت برصورت وضعيت پيمانكاران :

امكان ثبت گزارش روزانه ناظر مقیم و ناظر عالی

امكان الحاق تصوير گزارش روزانه و ساير مستندات به گزارشات روزانه ثبت شده در سامانه.

اصلاح گزارش روزانه توسط ناظر عالی

تنظیمات محدودیت زمان ثبت گزارشات روزانه ناظر مقیم و ناظر عالی

امكان مشاهده  سرجمع كسر كارهاي روزانه پیمانكاران

اطلاع رسانی به پیمانكار پس از ثبت گزارش روزانه و تائید آن توسط ناظر مقیم و عالی

امكان ايجاد صورت وضعیت با امکانات زیر:

       امكان صدور صورت وضعیت ماهانه توسط پیمانكار

       چاپ صورت وضعیت ماهانه پیمانكار پس از تائید نهائی

       تأیید سیستمی صورت وضعیت ماهانه

       طراحی سلسله مراتب تائید صورت وضعیت

       لغو تايید صورت وضعیت ماهانه

       ارائه صورت وضعیت قطعی پیمانكار

       امكان مشاهده آيتمهاي صورت وضعیت قطعی به تفكیک هر ماه

       امكان چاپ صورت وضعیت قطعی

       كارتابل صورت وضعیت : براي نمايش، رسیدگی و ارجاع صورت وضعیتها ، اعتراضها و يا موارد ديگر ارجاع شده

       امكان تغییر ترتیب امضا وتايیدات در سطوح مختلف در زمان نمايش و چاپ صدور صورت وضعیت

       امكان اضافه كردن امضا و تايید درچاپ صدور صورت وضعیت

       پیگیري صورت وضعیت پس از صدور صورت وضعیت توسط پیمانكار  و اطلاع رسانی به پیمانکار

میز خدمت
میز خدمت
میز خدمت الکترونیک
سامانه شهرسازی
سامانه شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی