ارتباط با مسئولین سازمان

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شهرکرد
شهلا اشرفی رئیس سازمان 038-32274002-3
لیلا علیزاده مسئول سیستم جامع شهرسازی 038-32223668
ایمان وارسته مسئول فنی و شبکه 038-32274002-3
مسلم هاشمی مدیر پروژه و  کارشناس روابط عمومی 038-32223668
سیروس فرهی کارشناس پشتیبان 038-32223668
مریم همتیان مسئول پورتال و اتوماسیون 038-32274002-3
فاطمه نظرپور رابط آماري سازمان و مسئول سيستم جامع شهرسازي شهرداري(زيرسيستم املاك) 038-32223668
پریسا حیدری مسئول حسابداری 038-32274002-3
سمیه علی بیگی امور اداری و دبیرخانه 038-32274002-3