درباره سازمان
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شهرکرد

روند رو به گسترش و روز افزون مسائل شهری و توسعه و تنوع وظایف شهرداری‌ ها و رشد فزاینده جمعیت شهری و همچنین بهبود شاخصه‌ های کیفیت زندگی شهروندان، جامعه شهرداری‌ ها را ناگزیر به بهره‌ گیری از تکنولوژی و فن آوریهای روز دنیا نموده است. لذا برای برنامه ریزی، تعیین و تبیین اهداف سازمانی، تثبیت رابطه اجتماعی پویا و ارائه خدمات رسانی مناسب و هدایت تمامی فعالیت‌ ها و پژوهش‌ ها و تحقیقات در راستای مدیریت شهری و نهایتاً شهروند محوری و شهروند مداری و توسعه عدالت در جامعه و تسریع در انجام امور و وظایف، شفاف سازی و اطلاع رسانی به موقع استفاده از فنآوری اطلاعات و بسط گسترش اطلاع رسانی و استفاده از تجارب دیگران و تبادل اطلاعات در کوتاهترین زمان ممکن امری اجتناب ناپذیر است.... رسالت این سازمان رسیدن به جائی است که شهروند محوری تحقق کامل یابد. امید است بتوان در راستای توسعه‌ ی شهر و کمک به ساخت میهنی خودکفا گامی پر اثر برداشته شود.

تاریخچه روسای سازمان
عباس بیگی
×
عباس بیگی
از اردیبهشت 1399 تاکنون
1399
عباس بیگی
بهروز محمد پور
×
بهروز محمد پور
از دی ماه 1398 تا اردیبهشت 1399
1398
بهروز محمد پور
شهلا اشرفی
×
شهلا اشرفی
تا دی ماه 1398
1396
شهلا اشرفی
بهروز محمد پور
×
بهروز محمد پور
از مهر ماه 1395 تا دی ماه 1396
1395
بهروز محمد پور
سیروس فرهی
×
سیروس فرهی
1395
سیروس فرهی
عباس بیگی
×
عباس بیگی
1390
عباس بیگی
ماموریت ها
 1.  مدیریت تهیه، اجرا و به روزرسانی معماری سازمانی و طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری
 2.  مدیریت تهیه و اجرای طرح های موضوعی و موضعی فناوری اطلاعات و ارتباطات از قبیل طرح ایجاد و توسعه مراکزداده و زیرساخت های ارتباطی،  مدیریت امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات،  بلیت الکترونیک و رصدخانه شهری در چارچوب طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری
 3.  مدیریت طراحی، ایجاد، بهره برداری، نگهداری و توسعه زیرساخت های ارتباطی میان شهرداری، ادارات خدمت رسان شهر و سایر شهرداری های استان با استفاده از فناوری های نوین
 4.  مدیریت تأمین: نگهداری،  تعمیر و پشتیبانی انواع سخت فزارهای پسیو و اکتیو موردنیاز شهرداری.
 5.  جمع آوری، ذخیره، ارزیابی، تفسیر و تحلیل، بازیابی و اشاعه اطلاعات با استفاده از ابزارهای پیشرفته تحلیل داده به منظور کشف الگوهای معتبر و روابط در مجموعه داده های بزرگ
 6.  مدیریت طراحی و ایجاد سامانه های الکترونیکی و پنجره واحد شهری برای ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان از طریق اطلاع رسانی الکترونیکی و بر خط در خصوص شیوه ارائه خدمات، ارائه فرم های استاندارد موردنیاز برای انجام خدمات از طریق ابزارها و رسانه های الکترونیکی و ارائه کلیه خدمات ممکن به شهروندان به صورت الکترونیکی و برخط.
 7.  مدیریت طراحی، ایجاد، راه اندازی و نگهداری سامانه های اطلاعات مکانی(GIS) و تکمیل لایه های مختلف اطلاعاتی موردنیاز مدیریت شهری با فراهم نمودن ارتباط میان بانک های اطلاعاتی فعال درسایر دستگاه های اجرایی
 8.  مدیریت طراحی، پیاده سازی، نگهداری و به روزرسانی پایگاه و بانک های اطلاعاتی اسناد، مدارک و متون فنی شهرداری و بایگانی الکترونیک و سامانه های سازمان الکترونیک یکپارچه، کاربردی و مدیریت دانش سازمانی.
 9. مدیریت تهیه و اجرای طرح پرداخت های خرد و الکترونیک در مجموعه شهری.
 10.  جمع آوری، نگهداری، تجزیه وتحلیل، به روزرسانی آمار و اطلاعات و پشتیبانی اطلاعاتی و آماری از حوزه های مختلف شهرداری و انتشار دوره ای گزارش توصیفی و تحلیلی عملکرد سازمان
 11.  مدیریت طراحی، پیاده سازی،  نگهداری و به روزرسانی زیرساخت امن شبکه های ارتباطی داخلی (اینترانت) تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری لازم به منظور مقاوم سازی امنیتی زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و تأمین دسترسی امن به شبکه ارتباطی جهانی (اینترنت) در شهرداری وسازمان های وابسته با رعایت استانداردهای امنیتی مربوطه.
 12.  مدیریت طراحی و اجرای طرح استعلامها و اخذ مجوزهای لازم به صورت الکترونیکی در شبکه بین دستگاهی به منظور افزایش سرعت و ارایه خدمات شایسته به شهروندان.
 13. مدیریت طراحی، پیاده سازی، نگهداری و توسعه پرتال شهرداری به نحوی که حداقل اطلاعات و اطلاعات عمومی شهر، تجارت و صنعت، آموزش،  فرهنگ و هنره کشاورزی ومحیط زیست. بهداشت و درمان، امور قضایی و قوانین و سایر خدمات به صورت موضوعی ودسته بندی شده برای مردم قابل دسترسی باشد.
 14. مدیریت طراحی و اجرای پرداخت الکترونیکی به حساب های شهرداری بر اساس تعرفه های مصوب خدمات، به صورت کسر وجه از کارت بانکی درخواست کننده خدمت و واریز به حساب درآمدی شهرداری از کانال های مختلف ازجمله جایگاه اینترنتی شهرداری، شبکه شتاب و پایانه های فروش، به صورت برخط
 15. آموزش شهروندی و ارتقای آگاهی های عمومی در زمینه ی شهر و شهرداری الکترونیک و بسترسازی لازم به منظور جلب مشارکت های عمومی
 16.  ارائه خدمات و مشاوره تخصصی به سایر شهرداری ها، دهیاری ها، شهروندان، ارگان ها، سازمان ها، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی در حوزه فعالیت و مأموریت سازمان با اخذ تعرفه بهاء تمام شده خدمات در صورت وجود ظرفیت های مازاد.
 17. توسعه و استفاده از ظرفیت واقفان، خیرین، تشکل های تخصصی و حرفه ای، شرکت های تعاونی وخصوصی با رویکرد خرید خدمات مشارکت و واگذاری مدیریت واحدهای تحت مالکیت شهرداری به آن ها.
 18. استفاده از شیوه های تأمین منابع مالی نوین از قبیل فاینانس، یوزانس، خطوط اعتباری، وام های بین المللی، وام های غیر قرضی (سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی) ، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای توسعه فعالیت های سازمان.
اهــــداف
 1. ارتقاء کمی و کیفی بازدهی سيستم‌ هاي موجود و مورد نیاز و افزایش بهره‌ وري آنها جهت رساندن اطلاعات مورد نياز.
 2. جمع آوری و تدوین، نگهداری و بروز رسانی و استنتاج کلیه آمار و تهیه و تولید و ذخیره اطلاعات مربوط به شهر شهرکرد مرتبط با طراحی و برنامه ريزي‌ هاي شهری و شهرداري.
 3. ايجاد شبکه‌ هاي مرتبط کامپیوتری به منظور ارائه خدمات و زیر پوشش بردن کلیه امور انفورماتیکی شهرداری و مکانیزه کردن سيستم‌ هاي موجود و مورد نیاز شهرداري.
 4. اشتراک مساعی و برقراری ارتباط با سایر موسسات ارائه کننده خدمات آماري.
 5. تحقيق و بررسی و کسب آخرین دستاوردهای علمی و تجربی در زمینه فن آوری اطلاعات.
 6. توسعه اطلاعات و سعی در توسعه و بهینه سازی سيستم‌ هاي موجود و هماهنگ نمودن فعاليت‌ ها و خدمات کامپیوتری شهرداری یا سایر شهرداري‌ ها.
 7. امکان سنجی، تجریه و تحلیل طراحی و برنامه نویسی، پیاده سازی نصب آزمایش راه اندازی، نگهداری و آموزش و پشتیبانی و مدیریت کلیه سيستم‌ هاي کامپیوتری شهرداری اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه‌ ها.
 8. اهتمام در رعایت کلیه استانداردها و ضوابط مربوط به استفاده از سيستم‌ هاي مربوط به امور آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری (سخت افزار، نرم افزار و شبکه) که توسط مراجع ذیصلاح تعیین و از سوی وزارت کشور ابلاغ مي‌ گردد.
 9. تهيه و تامین و تحویل سخت افزار و نرم افزار با توجه به سيستم‌ هاي مورد نیاز واحدهای مختلف شهرداری و سایر سازمان‌ هاي وابسته و شهرداري‌ هاي کشور.
 10. توسعه و بهسازی و نگهداری سيستم‌ هاي کامپیوتری از طریق تشکیل کمیته‌های تخصصی به منظور تحویل سیستم دهی و ارائه آنچه جواب‌ گوي نیاز کلیه واحدهای شهرداری باشد.
 11. ايجاد سیستم بهینه گردش و مدیریت اطلاعات در کلیه سطوح سازمانی شهرداري.
 12. راه اندازی و مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیای (GIS) و بانک‌ هاي اطلاعاتی نقشه‌ اي در شهرداري.
 13. ايجاد بانک اطلاعاتی به منظور استفاده در طراحی و برنامه ريزي‌ هاي شهری و شهرداري....
اعضای هیئت مدیره
اعضای شورای سازمان
منشور اخلاقی

منشور اخلاقی کارکنان شهرداری شهرکرد

ما کارکنان شهرداری خدمتگزارم مردم در حوزه مدیریت شهری بوده و اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن
آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود:

 1. شهروند مداری، احترام و تکریم ارباب رجوع و تحقق خواسته های قانونی آنان با صحت، دقت و سرعت، بی طرفی، شفافیت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی
 2. رعایت نظم، آراستگی، پوشش ظاهری منطبق با ارزش های دینی و عرف جامعه و پیراستگی محیط کار
 3. رعایت اصول قانونگرایی، وجدان کاری، تعهد سازمانی، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و عدم سواستفاده از موقعیت شغلی
 4. امانت داری ، حفظ اسرار و اطلاعات ارباب رجوع و شهرداری و رعایت منافع و حقوق نسل های حال و آینده در انجام تمامی وظایف و اتخاذ تصمیمات
 5. پایبندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به اصول صداقت، صراحت، صمیمیت و قدردانی و پرهیز از شایعه سازی ، تهمت، غیبت و خبرچینی
 6. مشارکت جویی، انتقاد پذیری و انتقال دانش، تجربه و مهارت ها به همکاران در راستای ارتقای توانمندی های آنان
 7. صرفه جویی، حفط بیت المال و جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال شهرداری
 8. کوشش مداوم برای ارتقا دانش  و مهارت های شغلی و مطالعه، تحقیق، نوآوری و خلاقیت در انجام وظایف و ارائه خدمات
 9. وقت شناسی در انجام وظایف و پاس داشتن وقت همکاران و ارباب رجوع

میز خدمت
میز خدمت
میز خدمت الکترونیک
سامانه شهرسازی
سامانه شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی