سوالات متداول

شنبه 02 بهمن 1400

عمومی

برای دسترسی به خدمات الکترونیک شهرداری از چه طریقی می توان اقدام نمود؟

برای این منظور می توان از طریق پورتال میز خدمت شهرداری به آدرس  https://e.shahrekord.ir مراجعه نمود.

میز خدمت
میز خدمت
میز خدمت الکترونیک
سامانه شهرسازی
سامانه شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی