راه اندازي سامانه ارتباط پيامکي با شهروندان

کد خبر: 22081 تاریخ انتشار: 1398/02/12
نمایش: 83
اخبار
رئيس سازمان فاوا از راه اندازي سامانه ارتباط پيامکي با هدف اطلاع رساني به شهروندان براي ارائه خدمات شايسته خبر داد.
اشرفي با بيان اين خبر افزود: لزوم راه اندازي چنين قابليتي در سامانه حساب رايان احساس مي شد و بنده معتقدم که اين روند مي بايستي از سال هاي قبل پياده سازي مي گرديد.  به هر حال با تلاش و پيگيري کارشناس فني سازمان، سيستم پيامکي در سامانه مذکور راه اندازي شد. با راه اندازي سيستم پيامکي، شهروندان محترمي که بابت بدهي خود به شهرداري چک ارائه نموده اند، قبل از سررسيد تاريخ چک، پيامکي جهت يادآوري دريافت خواهند نمود که اين امر از بروز مشکلاتي اعم از فراموشي تاريخ سررسيد چک، براي شهرداري و شهروند جلوگيري بعمل مي آورد.
 

افزودن دیدگاه